Wat zijn de belangrijkste afkortingen binnen Google Ads?

Binnen de online marketing wereld worden vele begrippen gebruikt in de vorm van afkortingen en ze lijken vaak ook nog op elkaar. Daarom is het goed om een overzicht te geven van de afkortingen die wij vaak tegenkomen binnen het speelveld van zoekmachine-adverteren.De afkortingen:CPA Cost Per Action / Acquisition CPC Cost Per Click CPM Cost Per Mille CTR Click Through Ratio PPC Cost Per Click ROAS Return On Adspend SEA Search Engine Advertising

Cost Per Action / Acquisition (CPA)

Bij CPA spreken we over kosten per actie of acquisitie. Dat wil zeggen dat je een prijs betaalt per gerealiseerd doel. Dat kan een inschrijving zijn, een klik, een verkoop, een download of het bereiken van een bepaalde pagina. Het is binnen Google Ads dan ook mogelijk om een te realiseren doel-CPA in te stellen indien er voldoende volume is / conversies zijn. Je betaalt dan nog steeds voor elke klik, maar het algoritme van Google Ads doet zijn best om binnen de gestelde voorwaarden resultaten te produceren.

Cost Per Click (CPC)

Binnen zowel Bing Ads als Google Ads betaal je in het overgrote deel van de campagnes voor elke klik die je realiseert. Dit staat voor CPC. Het advertentiemodel van deze diensten kent daarom veel minder risico’s dan andere vormen van online of offline adverteren.

Cost Per Mille (CPM)

Bij een klein deel van de campagnes worden ook de CPM kosten weergegeven. Dit zijn de kosten per duizend vertoningen. Ook hier geldt dat je alsnog betaalt voor elke klik, maar voor het gemak en de vergelijking met andere vormen van display-adverteren worden de kosten omgerekend in kosten per duizend vertoningen. Zo kunt je de gemaakte kosten binnen een SEA campagne goed vergelijken met de kosten van een klassieke banner campagne voor een vast CPM-tarief.

Click Through Ratio (CTR)

Het begrip Click Through Ratio is een begrip dat je vaak zult tegen komen. Het gaat hier bij om het percentage mensen dat doorklikt na het zien van de advertentie. Het CTR-percentage is ook een graadmeter voor de kwaliteit van je advertentie. Hoe hoger het percentage, hoe relevanter je advertentie wordt gezien.De rekensom om het CTR-percentage van een advertentie of zoekwoord te berekenen:CTR = (aantal klikken / aantal weergaven) * 100Een voorbeeld:Je advertentie heeft 1.000 weergaven en er is 25 keer op geklikt. Het CTR-percentage wordt dan: (25 / 1.000)*100 = 2,5 %.

Pay Per Click (PPC)

Pay Per Click staat voor het betalen per klik. Het is de brede omschrijving van de vorm van adverteren die zo kenmerkend is voor zoekmachine-adverteren.

Return On Ad Spend (ROAS)

Bij het begrip Return On AdSpend gaat het om het percentage omzet dat wordt gerealiseerd tegen over de kosten binnen een campagne. Kortom, hoeveel geld gaat er in een advertentie zit ten en hoeveel komt daar uit in de vorm van een percentage.De ROAS-formule:ROAS = (verkoopopbrengst – advertentie kosten) / advertentiekosten * 100Een voorbeeld:Je spendeert 500 euro aan advertentie kosten en realiseert hiermee een verkoopopbrengst van 1.750 euro. Het ROAS-percentage wordt dan (1.750 – 500) / 500 * 100 = 250%.

Search Engine Advertising (SEA)

Het basisbegrip SEA staat voor zoekmachine-adverteren. Het is de verzamelnaam voor alle vormen van adverteren binnen zoekmachines. Het maken en onderhouden van Google Ads campagnes is een vak apart. Google Ads uitbesteden? Neem dan een kijkje bij onze online marketing diensten pagina.